Voor organisaties in de jeugdzorg

Is uw organisatie op zoek zijn naar een ervaren hulpverlener die direct ingezet moet worden? Mist uw organisatie expertise en wilt u daarin een kwaliteitsslag maken? Is uw organisatie op zoek naar individuele of team supervisie? De Coach In Huis kan op freelance basis worden ingeschakeld. Voor tarieven klik naar: Tarieven jeugdzorgorganisaties

De Coach In Huis heeft veel know-how van en ervaring met gezinnen waarin speelt o.a.:
* verstoorde gezinsinteractie en -relaties,
* agressie en huiselijk geweld,
* pedagogische onmacht,
* (v)echtscheiding en de betekenis ervan voor de kinderen in het gezin

De Coach In Huis is vanuit ruime ervaring in vele werkvelden binnen de jeugdzorg in staat direct in te voegen in uw organisatie, of om mee te denken over hoe plannen in de praktijk uit te werken. In een orienterend gesprek kunnen we bekijken op welke manier uw organisatie de diensten van De Coach In Huis wil inzetten. Interesse? Neem dan contact op via telefoon of mail.
Meer weten? Bel of mail direct met De Coach In Huis