Tarieven jeugdzorgorganisaties

Elke gemeente heeft de jeugdzorg op net andere manier georganiseerd en gefinancierd. Het is dan ook per gemeente verschillend welke tarieven voor jeugdhulptrajecten worden gehanteerd. Tarieven voor trajecten gefinancierd door de gemeente zijn vrijgesteld van BTW. Reistijd van en naar het gezin wordt apart gerekend.

Wanneer uw organisatie voor jeugdhulp De Coach In Huis freelance wil inzetten dan spreken we in een gesprek een passend tarief af.

Direct contact met De Coach In Huis?