Klantreacties

Wanneer je overweegt om met een traject van De Coach In Huis te starten, dan wil je vast weten waar je aan begint. Wat dan kan helpen, is meer weten over hoe andere gezinnen hun coaching hebben ervaren. Ik kan je in contact brengen met gezinnen die je voorgingen om opvoedhulp te vragen van De Coach In Huis. De meeste gezinnen die bij De Coach In Huis een traject hebben doorlopen vinden het leuk om je over hun ervaringen te vertellen. Hieronder hun ervaringen in het kort:


Een twee-ouder gezin in Amsterdam, met een zoontje (7) en een dochtertje (4). Ouders zoeken hulp omdat er veel onderlinge spanningen zijn tussen de ouders, en de kinderen gooien regelmatig “hun kont in de krib”. Het eten verloopt moeizaam, het naar bed brengen en slapen gaat gepaard met veel piepen. Ouders geven aan niet een team te zijn, maar elk hun eigen richting te gaan; ze vallen elkaar af.
In onze kennismaking vraag ik aan de kinderen toestemming of ik met papa en mama mag praten zodat ze weer wat beter naar elkaar en naar de kinderen leren luisteren. Dat vinden ze goed en willen ze graag.
We staan vervolgens in een serie gesprekken uitvoerig stil bij hoe beide ouders zijn opgegroeid als kind. Beiden hebben de ervaring weinig te zijn gehoord en gesteund in het groot groeien. Ze ontdekken gaandeweg meer en meer wederzijds begrip, en kunnen weer beter elkaars kwaliteiten zien. Ouders worden steeds beter in constructief communiceren, en kunnen daardoor ook weer beter feedback aan elkaar geven en van elkaar horen zonder meteen in de verdediging te moeten. Er ontstaat onderlinge ontspanning, en er kan steeds meer gelachen worden; er wordt minder op elkaar gezeurd. Dit heeft zijn weerslag op hoe de dingen lopen in het gezin. De tijd tussen de sessies in kan steeds langer worden, en de ervaringen die de ouders vertellen over hun gezin worden steeds positiever. Na verloop van tijd kunnen we met tevredenheid afscheid nemen.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
We hebben inzicht in onze patronen gekregen en hoe we dit samen op een gewone manier kunnen bespreken.
Het verschil heeft gemaakt dat je ons hielp dingen weer met elkaar uit te praten en onze verschillen te waarderen.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Ja omdat je praktisch bent, midden in het gezin staat en ons enorm hebt geholpen weer te genieten van de relatie. Anton helpt je op een laagdrempelige manier zaken bespreekbaar te maken en geeft je als gezin het vertrouwen dat juist door de verschillen je het ontzettend leuk met elkaar kan hebben. Hij staat midden in het gezin, is praktisch, positief en helpt je precies dat stapje vooruit dat je nodig hebt.

Een twee-ouder gezin in De Kwakel, met drie dochters (12, 5 en 2). Ouders zoeken hulp omdat hun dochtertje van 5 niet goed luistert en vooral doet waar ze zelf zin in heeft, zo blijft ze niet zitten tijdens het eten. De oudste dochter is soms heel kattig naar het de middelste dochtertje. Zij heeft een grote mond en heeft weinig respect naar haar ouders. Ze vermelden bij de start van het traject dat ze als ouders eigenlijk altijd alleen maar hebben willen belonen en er weinig consequenties en regels waren.
In het traject gaan we met elkaar na hoe de ouders zelf zijn opgegroeid en wat ze daaruit meenemen in het groot brengen van hun kinderen. Moeder ontdekt wat maakt dat wat haar betreft het de kinderen aan niets mag ontbreken, vader ontdekt wat maakt dat hij zo heen en weer wordt getrokken tussen boos worden en vermijden om te begrenzen. Geleidelijk gaan ouders beseffen hoe ze het gedrag van de kinderen in de hand werken. Nu ouders meer beseffen wat hun kinderen van hen nodig hebben kom ik het gezin regelmatig live coachen om een meer wenselijke situatie te bereiken. Ouders zetten “een nieuwe bril” op die hen laat zien dat de kinderen vol met goede bedoelingen zitten. Ze merken dat wanneer ze daar bij aansluiten de kinderen kunnen stoppen met opstandig te reageren. Ouders beginnen daarnaast steeds duidelijker te worden in hun instructie naar de kinderen waardoor ze ook veel beter in staat zijn te luisteren naar hen. Zo ontstaat er meer en meer weer harmonie in het gezin.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
Anton heeft ons geleerd om met harmonie situaties op te lossen. Hij heeft ons geleerd om niet meteen conflicten van de kinderen op te willen lossen en er niet meteen bovenop te zitten. Hij heeft ons vooral geleerd om goed naar onszelf te kijken. Doordat Anton bij ons thuis kwam heeft hij goed onze familie dynamiek kunnen meemaken en had praktische tools en tips die we gelijk konden toepassen.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Zeker! Op een heel ongedwongen, informele en gezellige manier komt Anton de thuis situatie bekijken, intussen praat hij gezellig met de kinderen en heeft hij vrij snel een beeld van de situatie. Ons gezin keek elke keer naar het bezoek van Anton uit!

Een twee-ouder gezin in Oostzaan, met twee dochters (14 en 17). Moeder zoekt hulp omdat de spanningen in huis haar te veel zijn. Vader stelt hoge eisen aan zichzelf en aan zijn vrouw en kinderen, hij heeft een kort lontje naar ze. Nu de kinderen wat ouder zijn geven de kinderen tegengas. Moeder is geneigd zich aan te passen, maar ervaart veel spanningsklachten. 
In het kennismakingsgesprek komt er veel opgespaard zeer naar boven vanuit de kinderen en moeder richting vader. Maar ook komt er een dynamiek naar voren van een moeder die gewend is geraakt zich aan te passen en een vader die goed zijn eigen plan kan trekken maar wat gestopt is daarbij oog te houden voor zijn gezin.
In het traject ontdekken ouders hoe ze met hun eigen verlangens en verwachtingen binnen hun partnerrelatie omgaan, en spreken de kinderen hun verdriet uit wat de spanning in huis met hen doet. Geleidelijk komt er weer openheid en positiviteit in het gezin. De kinderen raken weer tevreden over hoe hun ouders met elkaar en met hen omgaan.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
Je bent heel duidelijk. Je hebt overwicht. Je doet zelf voor wat je van ons verwacht. Je doet verrassende dingen en komt met verschillende werkvormen.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Ja zeker. Omdat je duidelijk en positief bent.


Een twee-ouder gezin in Amstelveen, met twee dochters (14 en 10). Ouders zoeken hulp omdat de gezinssituatie vastloopt. Er is veel ruzie en geschreeuw tussen de oudste dochter en vader, vader voelt zich boos en machteloos dat hun dochter niet doet wat hij haar herhaaldelijk opdraagt, moeder voelt zich vaak geïntimideerd en overrompeld door haar dochter als zij haar probeert bij te sturen. De jongste dochter schrikt van de escalaties; zij kruipt in haar schulp en is geneigd zich onzichtbaar te maken in het gezin. De oudste dochter ervaart de bemoeienis van haar ouders als ongewenst en gezeur, en ziet hen vaak als een sta-in-de-weg van haar mogelijkheid om zelf te bepalen. Regelmatige escalaties leiden soms tot gevaarlijke situaties als het fysiek wordt tussen het meisje en haar ouders.

In het traject ontdekken ouders stap voor stap welke invloed zij wél hebben, zodat zij zich niet langer slechts machteloos voelen. Ook ontdekken ze wat ze wel en niet van hun dochter kunnen verwachten. Gedurende ruim 3 jaar komen ze steeds meer in hun kracht te staan. Escalaties komen minder vaak voor. De ouders worden er steeds beter in om overeind te blijven. Waar voorheen vaak “olie op het vuur werd gegooid” zijn ze steeds meer in staat om te de-escaleren. Er ontstaat geleidelijk aan weer ruimte om plezier te hebben met elkaar. We sluiten het traject af als hun oudste dochter de 18 jarige leeftijd bereikt.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
Je bent nuchter, vriendelijk, positief en hebt humor. Voor mijn man was het fijn om met een man te praten. Je bent meervoudig partijdig; niemand wordt voorgetrokken. Soms ben je confronterend maar altijd opbouwend. Je blijft iedereen als mens zien; jezelf ook. Je staat in figuurlijke zin dichtbij als het nodig is en blijft tegelijkertijd professioneel overzicht houden over het proces. Je bent enorm ervaren en zet een scala aan technieken in; nog dagenlang ‘vallen de kwartjes’. Door jouw coaching (en onze inzet 😉 ) is ons gezin beter gaan functioneren en hebben we weer plezier. Dank je!!
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Ja, dat doen we al regelmatig. Door jouw coaching krijgen mensen de regie weer terug.

Een twee-ouder gezin in de Haarlemmermeer, met twee dochters (2 en 5). Ouders hebben hulp gevraagd omdat hun oudste dochter brutaal naar hen doet, slecht luistert, en hen niet lijkt te horen. Ook krijgen ze haar moeilijk naar bed. Vader en moeder erkennen dat ze soms ‘er bovenop zitten’ en dat dit mogelijk een rol speelt.

In een serie coachingsessies kom ik ouders bevragen hoe zij zelf zijn opgegroeid en wat ze daaruit meenemen in het grootbrengen van hun kinderen. Ook gaan we op zoek naar welke gebeurtenissen er zoal zijn geweest in het opgroeien van de kinderen de afgelopen jaren waardoor ‘het wat meer laten gebeuren’ in dit gezin moeilijker is geweest. 
Met de informatie uit deze sessies kom ik ouders live coachen op momenten dat ze voorheen vastliepen met de kinderen. Ouders groeien: ze instrueren de kinderen met meer duidelijkheid. Ze gaan beter kijken en luisteren naar wat de kinderen doen. Ze concluderen dat ze eigenlijk helemaal niet zo veel hoeven te corrigeren, maar dat het veel meer oplevert als ze hen volgen en vandaaruit wat bijsturen. De kinderen worden er ook vrolijker en toegankelijker van voor hun ouders.
Ouders zijn blij dat ze een beter sfeer hebben kunnen creëren, en we kunnen het traject met tevredenheid afsluiten.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”? 
Je bent open en eerlijk en zegt waar het op staat. Dit was helpend aan de hand van voorbeelden die je stelde. De metaforen die je gaf zoals als je een pen laat vallen dan stuitert hij hard maar als we wat meer balanceren dan valt de klap wel mee. Je maakte dingen voor ons realistisch.
Door een luisterend oor te bieden en de juiste vragen te stellen, liet je ons nadenken en kwamen we zelf tot oplossingen.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
Ja!  

Een twee-ouder gezin in Vinkeveen, met een dochter (13) en een tweeling (9), een meisje en een jongen. Ouders vragen om hulp omdat ze met hun zoon grote gedragsproblemen ervaren: hij wordt enorm snel boos. Als het hele gezin zich niet voegt naar wat de jongen vindt of wil escaleert het nog meer. 

In het traject kom ik eerst veel observeren wat er gebeurt tussen dit kind en zijn gezin, en geef terug wat ik zie gebeuren. We doen verschillende gezinsgesprekken, ik coach ter plekke de ouders bij het omgaan met hun zoon, we betrekken school bij het traject, ik ben telefonisch beschikbaar in crisissituaties, en ouders en ik sparren veelvuldig met elkaar over waar ze denken dat het gedrag van hun zoon vandaan komt. Zo komen we geleidelijk tot een duidelijker beeld wat er aan de hand is. Om dat beeld te bevestigen vragen we diagnostiek aan. De diagnose autisme wordt bevestigd. Er is een periode van verwerking nodig. We bespreken bij welke aanpak hun zoon gebaat is. Het is voor ouders omschakelen, maar het lukt ouders steeds beter, hoewel het opvoeden veel frustratie en machteloosheid op blijft leveren. Ouders gaan samen met de basisschool op zoek naar speciaal onderwijs, waar hun zoon beter tot zijn recht komt. We vragen in autisme gespecialiseerde hulp aan om ouders en zoon en het gezin als geheel verder te ondersteunen bij het stabiliseren van de ontwikkeling van deze jongen en het weer in evenwicht komen van het gezin als geheel.  
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”? 
De rust en kalmte van Anton gecombineerd met zijn ‘onpartijdigheid’ is een neutrale en toegevoegde waarde geweest voor ons als gezin.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? 
Ja!

Een gezin in Hoofddorp, moeder met twee kinderen (15 en 17) samenwonend met een partner die niet de biologische vader van de kinderen is. De gezinssituatie stond bol van onuitgesproken wrevel, de relatie tussen de kinderen en de partner van moeder was vastgelopen in een harde verwijdering. Het bleek de nieuwe partner en moeder en de kinderen niet te lukken een manier te vinden om met elkaar samen te leven die recht deed aan iedereen. In een aantal sessies met alle vier, met de ouders, en met de kinderen kwam dit samengestelde gezin tot de conclusie dat het voor iedereen beter was dat moeder met haar kinderen de relatie verbrak met de partner. Zo ontstond er voor alle vier meer lucht om verder te kunnen.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”? 
Jij hebt verwoord wat er speelde en hoe de verhoudingen lagen. Jij hebt ons een spiegel voorgehouden van de onmogelijke situatie die er was. Je hebt een groot inlevingsvermogen. Ik vond je heel onpartijdig; heel professioneel. Je wist ons alle vier te bereiken en min of meer aan het praten te krijgen. Ik heb je die periode als vriend en bondgenoot gezien.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Ja, jij kan goed luisteren en hebt goed door waar de pijn zit.

Een twee-ouder gezin uit Vinkeveen met een dochter (15) en een zoon (10). Ouders vroegen hulp omdat ze waren vastgelopen in een patroon waarin de kinderen veel bekvechtten, de zoon zich niet veel liet zeggen door zijn ouders, en hun dochter commentaar had op hoe ouders de opvoeding vormgaven. Het respect vanuit de kinderen naar hun ouders was dalende.
In 7 gesprekken bereikten ouders een positievere gezinscommunicatie. Er werd over een weer beter echt naar elkaar geluisterd, waardoor elk gezinslid zich weer serieus genomen voelde.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
Je hebt duidelijk ervaring binnen gezinnen, bent rustig en wist ons echt een stap dichterbij elkaar te brengen. Je hebt een goede bemiddelende rol. Je benoemt meer het positieve en benadrukt niet het negatieve. Je hebt ons proces in een paar sessies op gang gebracht, laten vasthouden en tools gegeven om concrete stappen te zetten.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Ja, je bent ervaren, vooral rustig en luistert goed.

Een één-ouder gezin uit Hilversum met een dochtertje (6) en een zoontje (8). Moeder vroeg hulp omdat haar zoontje veel last had van angsten. Hij durfde niet alleen naar een andere ruimte zonder zijn moeder of zusje. Dit ging ook parten spelen in het slapen.
Via enkele gesprekken met het jongetje en zijn moeder, observatie van situaties die het jongetje angstig maakten, en oefenen om in zulke situaties minder angstig te worden bereikte hij met zijn moeder een fijnere situatie waarin hij veel minder last heeft van angst.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
Je communiceerde op een open, aardig en respectvolle manier met mijn 8 jarig zoontje, waardoor je hem op zijn gemak stelde en waardoor hij ook open en eerlijk communiceerde met jou. Je liet hem op een constructieve manier zelf meedenken naar oplossingen die hem zouden kunnen helpen met zijn angsten.  Hij voelde zich serieus genomen en ervaarde de gesprekken als zinvol en hij is nu erg blij dat hij van zijn probleem af is.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Jazeker: De goede gesprekken met mijn zoontje in een veilige omgeving die tot de kern van het probleem zijn gekomen en uiteindelijk na een aantal gesprekken met concrete tools we daadwerkelijk tot een oplossing van het probleem zijn  gekomen.

Een moeder (60) met haar inmiddels volwassen dochter (30), uit Amsterdam. De moeder vroeg om hulp omdat ze het gevoel heeft dat haar dochter al van kinds af aan boos op haar is. Ze voelt zich niet vrij, en ervaart op haar tenen te moeten lopen om haar dochter niet voor het hoofd te stoten. De dochter stemde in met haar moeders voorstel om een coachingstraject te starten.
In een serie van 5 gesprekken hebben moeder en dochter veel verdriet, boosheid en onbegrip die tussen hen in waren gegroeid bespreekbaar gemaakt. Via de coaching ontdekten zij de onderlinge patronen die hen van elkaar verwijderden. Hun relatie verbeterde dusdanig dat moeder en dochter inmiddels begripvol en positief met elkaar kunnen omgaan.

Welke eigenschappen van mij als gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
Mijn dochter en ik hadden eigenlijk het gevoel dat we alle stappen zelf namen, terwijl we heel goed wisten dat we die niet zonder jou gezet zouden hebben. Je stuurde ons, maar soms ongemerkt en dat werkte voor ons, misschien omdat we beiden volwassen (min of meer) zijn.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Zeker! Jij hebt tenslotte voor elkaar gekregen wat ons al die jaren niet gelukt is: echt luisteren naar elkaar en datgene wat de ander vertelt ook geloven en serieus nemen.

Een twee-ouder gezin uit Wijdewormer met drie pubermeiden. Ouders vroegen om hulp omdat er de hele dag over alles ruzie en discussie was, er veel geschreeuwd geduwd en getrokken werd, en ouders de grip kwijt waren. In een serie van 6 gezinsgesprekken bij hen aan de keukentafel vond het gezin de positieve weg weer terug. Verdriet, angst, boosheid en onderlinge verwachtingen werden uitgewisseld. De ouders en hun drie meiden zagen weer het mooie in elkaar.       

Welke eigenschappen van jullie gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
Jij weet zaken in perspectief te zetten en dit ook over te brengen aan alle gezinsleden. Je neemt iedereen serieus en durft ook kritisch te zijn. Je tast goed af hoever jij daarin kan gaan om als opbouwend ervaren te worden.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren? Zo ja, waarom?
Jazeker. Je hebt ons een stap verder gebracht op een positieve manier weer verder met elkaar te kunnen.

Een twee-ouder gezin uit Almere met twee kinderen (16 en 20). Het meisje (16) had een grote hoeveelheid pillen geslikt, en was in het ziekenhuis terecht gekomen. Vader en zoon durfden het niet aan om haar zonder begeleiding weer in huis te nemen na ontslag uit het ziekenhuis. Moeder wilde het wel aangaan. Het ziekenhuis regelde 
een weekendopname in de jeugdpsychiatrie, waarna het meisje naar huis kon onder voorwaarde dat er direct een traject van gezinscoaching aan huis zou starten.
Het traject bestond uit oudergesprekken, gesprekken met het meisje en gesprekken met het hele gezin. Duidelijk werd dat alle gezinsleden op hun eigen manier veel opgespaarde gevoelens en gedachten hadden opgespaard maar nooit goed hadden kunnen uitwisselen waardoor er emotioneel verwijdering was ontstaan. In het traject van 4 weken werd veel verdriet en angst gedeeld, en werden excuses geuit over dingen waarvan de ouders niet wisten dat hun dochter er zo zwaar onder had geleden. Hierna groeide de bereidheid om elkaar weer in vertrouwen te nemen, en leerde het meisje makkelijker haar gevoelens te delen in plaats van haar verdriet te verzachten met pillen of drugs.
Welke eigenschappen van jullie gezinscoach hebben “het verschil gemaakt”?
Je talent om heel snel als “eigen” te voelen waardoor het makkelijk is om met je te praten.
Doordat jij met humor een spiegel voorhoudt was het voor het hele gezin die niet zo van praten houden toch mogelijk om in gesprek te komen en te blijven.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
Ja

Een twee-ouder gezin uit Amstelveen dat de regie over de opvoeding van hun twee zoontjes van 4 en 5 jaar oud weer terugvond:

Wat heb je en je gezin aan mij gehad?
Je hanteert geen standaard aanpak en bekijkt eerst wat er aan de hand is voordat je met een oordeel komt. Vooral de video opnames en het terug kijken met jouw analyse was zeer verhelderend. Daarnaast gaf je ons tijdens de bezoeken inzicht over het gedrag van onze kinderen door vragen te stellen en het gedrag te analyseren.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
Jazeker, wij hebben jou ervaren als iemand die erg prettig in de omgang is en deskundig op het gebied van hoe wij als gezin beter met elkaar om kunnen gaan en specifiek hoe wij beter met onze kinderen kunnen omgaan.

Een twee-oudergezin uit Amstelveen met twee dochters van 16 en 17. Moeder had aangemeld omdat haar man en hun jongste dochter veel onderlinge strijd hadden en de spanningen in het gezin te hoog opliepen.

Het gezin heeft in vier gezinsgesprekken veel onderlinge opgekropte gevoelens uitgewisseld. De jongste dochter heeft vervolgens in twee individuele sessies uiting kunnen geven aan haar opgespaarde gevoelens t.a.v. haar vader, en ze in een laatste sessie met haar vader gedeeld, waarna ze elkaar weer in de armen konden sluiten.
Welke eigenschappen van De Coach In Huis hebben “het verschil gemaakt”? 
Je vroeg door waar wij als gezin gebruikelijk stopten; je maakte de sessies veilig zodat alles op tafel kwam. Dat deed je door ieder die zijn zegje deed in zijn waarde te laten en respectvol om te gaan met de verschillende standpunten en meningen. Er was geen goed en fout en dat benadrukte je steeds. Voor de afspraak werden nog snel de vragen gevraagd, de antwoorden gezocht en wat ieder wilde bespreken in het hoofd opgeslagen.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
Ja, zonder meer

Een moeder uit Amsterdam West met een dochtertje van 5 uit een vorige relatie, en een pasgeboren zoontje uit haar huidige relatie. De reden om hulp te zoeken was dat het dochtertje vaak boos en opstandig was.

Met een traject van twee keer video-opnames maken van momenten tussen haar dochter en haar, en de beelden met haar en haar nieuwe partner terugkijken, werd de relatie tussen moeder en dochter positiever. Doordat moeder de bedoelingen achter het gedrag van haar dochter beter zag verdween de noodzaak bij het meisje om boos en opstandig te worden.
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach heb je als het meest helpend ervaren?
Je hebt mij geregeld geïnspireerd, doordat je dingen (nuchter) vanuit een andere hoek bekijkt. Je hebt als ouder soms oogkleppen op & het is dan fijn als iemand het vanuit een andere hoek bekijkt .
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
ja zéker !

Een vader uit Badhoevedorp van een gezin met 3 kinderen van 6, 10 en 14. De ouders zijn gescheiden. De moeder, uit Nieuw Sloten, vond de weg weer naar een positieve opvoeding van haar zoontje van 6 dat niet naar haar wilde luisteren. De ouders hervonden een constructieve samenwerking in plaats van te vechten:
Welke eigenschappen van mij als gezinscoach heb je als het meest helpend ervaren?
Altijd rustig en zich niet laten leiden door de emoties van de klant(en). Kijkt objectief naar de situatie en zoekt altijd actief naar een positieve oplossing zonder zelf de oplossingen aan te dragen. Luistert actief en vraagt goed door.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
Ik wil je graag vanuit het diepste van mijn hart bedanken voor het feit dat je ons gezin hebt gered.
Kortom: ja!

Een twee-ouder gezin met 3 kinderen van 2, 7 en 9. Ouders hadden aangemeld omdat hun zoontje zo druk en boos was.

Via een traject van drie maal filmen rond het avondeten en met de ouders terugkijken van de beelden kwamen de ouders tot mooie inzichten. Ze concludeerden dat ze veel te vaak nee zeiden tegen de kinderen, waardoor het achteraf gezien goed voorstelbaar was dat hun zoontje zo druk en boos werd: hij werd niet zo vaak gehoord, en daar ga je van in de protest. De ouders gingen bewust oefenen met beter naar elkaar en naar hun kinderen te luisteren. Het werd veel gezelliger in het gezin omdat iedereen elkaar meer serieus nam:
Wat heb je en je gezin aan mij gehad?
Belangrijk om een outsiders view te hebben om de zaken te zien waar je zelf blind voor bent geworden. Het camera-werk is ook erg goed voor zelf reflectie / inzicht.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
Ja

Een nieuw samengesteld gezin uit Badhoevedorp met een moeder met twee kinderen, een vader met twee kinderen, en één gezamenlijk zoontje van 10 die met adhd klachten werd aangemeld. In enkele gezinsgesprekken wisselden alle gezinsleden aan hun lange keukentafel uit wat ze van elkaar vonden en verwachtten. Er ontstond een nieuwe openheid waarin het aangemelde zoontje weer tot zijn recht en in zijn kracht kwam, en de ouders en alle kinderen vormden weer een team:
Wat heb je en je gezin aan mij gehad?
Onze afspraken die we gezamenlijk hebben opgesteld hangen nog altijd in de keuken! Doordat Anton het vertrouwen op een hele snelle manier weet te krijgen van de kinderen, kom je op een hele natuurlijke snelle manier tot goede acties en samenwerking met het gezin.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
Ja zeker!

Een gezin van Turkse expats met een jongetje van 6 jaar, die twee jaar geleden verhuisden naar Nederland. Het jongetje zou volgens zijn school ADHD hebben, want het was enorm friemelig, onrustig en het kwam terecht in gevechten met zijn klasgenootjes, echt een driftkikkertje. Zijn moeder ervoer hem thuis als een lief joch. Vader kwam na een dag hard werken moe thuis en had vooral behoefte om even tot rust te komen, en ging steeds vaker naar zijn zoon snauwen en zich emotioneel afsluiten van hem. Het jongetje ging alleen nog maar harder zijn best doen om de aandacht van zijn vader te vangen. Moeder had verdriet dat haar man zo’n geïrriteerde houding naar hun zoontje ontwikkelde. Zo kwamen ze bij mij terecht.

Dit gezin had maar enkele sessies nodig waarin de coach meekeek wat er gebeurde tussen het jochie en zijn moeder en zijn vader, en daar activerende feedback op gaf. Woorden van het gezin zelf over wat ze vonden van het traject:
“To put it in simple words, Anton is a miracle for our family. He has helped our relation with our son and showed us ways, tactics that we would never have thought of ourselves. He corrected our mistakes, he showed us the right way to interact with our son, which is a difficult boy and has gone through extraordinary changes in his life and lived a difficult transition to Dutch life. Antons ideas and style was both effective on our son and us. He showed us that at this age and experience, we still have a lot to learn. He showed us methods, and followed up on the results very carefully and at every meeting.  We were probably the most difficult family he had to deal with, because we talked Turkish among ourselves, English with Anton, and our son spoke Dutch with Anton. So there was a huge communication gap between the involved parties. However, Anton handled this very well, understood how the communication within the family was through body language and by visual observation. He told us very simply and effectively what we should do. He was very clear, precise, effective and creative. He chose both strict and friendly approaches, used awards as well as warnings and even small detentions and mixed these very well, creating a good balance among them, one that a 6 year old kid would understand. And we mostly got the result we all wanted after his consultations. And most importantly, he was very friendly while doing all this. Our son loved him like he was part of the family. He knew Anton was coming to us to help our family, so he accepted Anton as a family member. Antons warm and friendly approach was the reason for this acceptance by our son.  Our experience with Anton is so good that we are telling our friends of the existence of such a person, company, and such an important public service and how much it is helping our family.”

Fam. Middelkoop uit Aalsmeer, een tweeoudergezin met twee kinderen. Hun zoontje van 8 jaar was onrustig in zijn hoofd, en ook wat verdrietig en bozig. In vier sessies werd gereflecteerd op wat er gebeurde tussen ouders onderling, en tussen ouders en hun zoontje. Ouders wisselden gevoelens uit op een manier die ze dichter bij elkaar bracht. Het gezin bereikte een fijner evenwicht, en ouders en zoon kwamen weer in hun kracht. Ze schrijven over hun traject:
Wat heb je en je gezin aan mij gehad? 
Je bleef heerlijk rustig en hield ons een spiegel voor, ondanks dat we best verschillend zijn. Dat heeft ons inzicht in elkaar gegeven en we praten nu beter over allerlei dingen. Ik vind dat je een persoonlijk tintje geeft i.p.v. een nummer te zijn bij grote instellingen. En bij jou staat vast dat elke behandeling door jou is en niet door verschillende mensen. Het meerdere keren uitleggen, zoals in grote instellingen, is vervelend.
Zou je mij aanbevelen bij vrienden / familie / kennissen / buren?
Ja

Nu snel starten met De Coach In Huis?