voor jeugdzorgorganisaties

Organisaties in de jeugdzorg en jeugdhulp die coaching willen inkopen krijgen hieronder een duidelijk beeld van de trajecten die De Coach In Huis aanbiedt:

Startgesprek

Het succes van coaching wordt vooral bepaald door de klik tussen gezin en hulpverlener. Daarom begint elk coachingstraject bij De Coach In Huis met een vrijblijvend startgesprek bij het gezin thuis. Ik wil met alle gezinsleden kennismaken. Van iedereen wil ik, als de leeftijd het maar enigszins toelaat, horen wat er aan de hand is, wat de wens tot verandering is, en wat ze verwachten van mij als coach. Een startgesprek duurt een tot anderhalf uur, afhankelijk van hoe veel gezinsleden er wat vertellen.
Naar aanleiding van een startgesprek bekijken we bij wat voor traject het gezin gebaat is.

De Coach In Huis biedt de volgende trajecten:

Coachingssessies tegen uurtarief

We spreken na het startgesprek af hoe vaak we met welke frequentie en met welke gezinsleden we coachingsgesprekken doen, tegen een uurtarief.

Opnieuw Verbinden

Vijf gezinsgesprekken.
Veel gezinnen zijn al geholpen met een serie van 5 gesprekken. Nog nooit uitgesproken issues tussen ouders en kind(eren) worden voor het eerst besproken. Opgespaarde gevoelens worden gedeeld. Alleen al het uitspreken ervan, en het oefenen met deze nieuwe openheid, is voor veel gezinnen vaak genoeg om zich weer verbonden te voelen. Een gezinsgesprek duurt soms een uur, soms ook langer; afhankelijk van wat er speelt is er meer of minder tijd nodig.

Opnieuw Verbinden vervolgsessies

Gezinnen die na 5 gesprekken baat hebben bij een vervolg op het traject Opnieuw Verbinden kunnen gebruik maken van vervolgsessies. We bespreken voor we van start gaan hoe veel vervolgsessies we plannen. Na elke vervolgsessie bekijken gezin en coach of er voldoende positieve ontwikkeling is bereikt om de coaching te kunnen afronden.

Goed In Beeld

Gezinnen met jonge kinderen (onder de twaalf) hebben er vaak veel aan als ik een aantal keren met mijn camera langskom om te filmen wat er gebeurt tussen kinderen en ouders. Voor ouders is het terugzien van wat hun kinderen doen en hoe zij daar op reageren enorm helpend om een nieuwe benadering van de kinderen te vinden waar ouders en kinderen tevredener mee zijn.

  • Kennismaken met het gezin, met elkaar bespreken wat we waarom gaan doen.
  • Eerste keer opnames maken in het gezin van gezamenlijke contactmomenten.
  • Terugkijken met de ouders, waarin de ouders en coach bespreken wat de geslaagde contactmomenten zijn, en op welke manier ouders deze willen inzetten om een positieve ontwikkeling te bereiken in het gezin.
  • Tweede maal opnames maken in het gezin van gezamenlijk contactmomenten. Focus ligt hierbij op de voornemens die ouders zichzelf in de eerste keer terugkijken hebben gesteld.
  • Tweede maal terugkijken, waarin de ouders en coach bespreken wat de geslaagde contactmomenten zijn en wat de groei is n.a.v. het bewust inzetten van hun voornemens.
  • Evaluatiegesprek met het gezin. Het traject kan worden afgerond als het gezin voldoende positieve ontwikkeling bemerkt.

Goed In Beeld vervolgsessies

Gezinnen die na het traject Goed In Beeld  baat hebben bij een vervolg kunnen gebruik maken van vervolgsessies. Een vervolgsessie bestaat steeds uit twee afspraken: filmen en terugkijken met de ouders.

Eind DVD Goed In Beeld

Van de video-opnames in het Goed In Beeld traject kan een DVD worden samengesteld, zodat het gezin later nog eens kan terugkijken wat er geleerd is.

Gezinscoaching Live

Soms zijn gezinnen terecht gekomen in gezinspatronen waar ze zelfstandig niet meer uitkomen. Dan is het nodig om oude patronen te vervangen door nieuwe beter werkende patronen. Deze gezinnen kan ik het beste helpen door ter plekke, terwijl “het gebeurt” live te komen observeren wat er gebeurt, en daarna coachen om ouders en kinderen te ondersteunen bij het oefenen met nieuwe patronen. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik tijdens het eten kom meekijken, of bij het opstaan of het naar bed brengen. Soms neem ik mijn camera mee om ouders te kunnen laten zien wat het effect is van effectievere gedragspatronen. Soms is ter plekke feedback geven al genoeg. Ook gebruik ik wel poppetjes en symbolen om met ouders en kinderen visueel te maken wat er in het gezin speelt en wat daarin wensen zijn. Het zal per gezin verschillen wat we gaan doen.

Het traject bestaat uit een of twee keer observeren, een gesprek met de ouders en (afhankelijk van de leeftijd) de kinderen waarin ik mijn observaties bespreek en we een plan maken om te bouwen aan een fijnere gezinssituatie, en oefensessies waarin ouders en kinderen aan de slag gaan met effectievere patronen.

Het ene gezin heeft patronen die pas net bestaan, het andere gezin heeft patronen die al langer zijn ingesleten. Het zal dan ook per gezin verschillen hoe een traject Gezinscoaching Live eruit zal zien. De Coach In Huis biedt een small traject (observatie en 5 oefen- en feedback sessies) en een large traject (observatie en 10 oefen- en feedback sessies).

Eindverslag

Als het gezin of evt. verwijzer dit wenst kan een eindverslag opgesteld worden. In dit eindverslag wordt weergegeven hoe de situatie aan de start was, en wordt beschreven hoe het coachingstraject is verlopen en wat het behaalde resultaat is.

 

Wat kost het?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *