Geweldloos verzet

Steeds meer ouders ervaren moeilijkheden bij de aanpak van ernstig probleemgedrag bij hun opgroeiende kinderen. Geweld, druggebruik, computermisbruik, schoolweigering, terugtrekken op de kamer, weglopen of suïcidedreigingen maken ouders wanhopig. Je probeert als ouder van alles om je kind tot ander gedrag te bewegen: overtuigen, toegeven, straffen, belonen, een oogje dicht knijpen, maar niets helpt. Sterker nog: jouw goed bedoelde aanpak werkt als olie op het vuur: je kind ontsteekt ervan in woede. Of jouw gebaar om weer in contact te komen wordt door je kind afgewezen. Daar sta je dan als ouder, met je handen in het haar, te koken van woede of over te lopen van machteloosheid.

Haim Omer, hoogleraar psychologie te Tel Aviv, ontwikkelt in de jaren ’90 het programma geweldloos verzet dat zich richt op het doorbreken van deze machteloosheid. Hij inspireert zich op de sociaal-politieke sfeer waar onder andere Mahatma Gandhi en Martin Luther King in hun strijd voor gelijkheid en rechtvaardigheid ‘geweldloos verzet’ prediken. In zijn benadering staat het welbevinden van de ouder centraal. Een intensief ondersteuningstraject moet ervoor zorgen dat ouders zich beter, sterker, meer ondersteund en beschermd voelen. Uitgangspunt is dat het lijden van het kind en zijn situatie niet zullen verbeteren als de situatie van de ouders niet verbetert. Ouders krijgen verschillende technieken aangereikt om te reageren op probleemgedrag. Er zijn twee basiscomponenten in de benadering van geweldloos verzet: het bieden van actieve weerstand tegen probleemgedrag, en het vermijden van escalatie. Ouders leren op een geweldloze manier weerstand te bieden zonder zich te laten meeslepen in een steeds groter wordend conflict. Ze leren duidelijk en strikt te reageren zonder ‘aanvallend’ te worden. De boodschap die ze aan hun kind geven is: ‘Wat je ook doet, wij gaan niet weg. Wij zijn je ouders. Het is onze plicht.

De Coach In Huis is de afgelopen maanden uitvoerig getraind in de methodiek Geweldloos verzet. Nieuwsgierig naar wat Geweldloos verzet kan betekenen voor jullie situatie? Bel of mail De Coach In Huis

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *